Polityka prywatności


  1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Trawińska prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem: 80-809 Gdańsk, ul. Łańcucka 12B/10, NIP: 888 153 38 63, zwana dalej MT.
  2. Serwisy internetowe MT zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Ponieważ nie mogę ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, zachęcam, by każdorazowo zapoznać się z ich polityką prywatności.
  3. Serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Aktualnie dane te są analizowane przy użyciu Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google
  4. Pliki typu cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i są zbierane wyłącznie do celów statystycznych. Jeżeli użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, jednak niektóre funkcje serwisów mogą wtedy nie działać poprawnie. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta użytkownik.
  5. Użytkownik kontaktujący się z MT za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, wypełniający kwestionariusz, czy ankietę itp. przekazuje MT swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, w której pracuje lub którą reprezentuje, numer telefonu itp.
  6. Podane w ten sposób dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłaną korespondencję i jej ewentualną późniejszej kontynuację. W przypadku umówienia się na wizytę czy konsultację, zakres przetwarzania może zostać poszerzony, zgodnie z klauzulą informacyjną (informacja o przetwarzaniu danych osobowych).
  7. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z możliwości usunięcia lub modyfikacji tych danych lub wypisania się z bazy subskrybentów poprzez przesłanie pod adres gabinet@mtrawinska.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.
  8. Korzystając z serwisów internetowych MT lub przekazując swoje dane MT w inny sposób, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.
  9. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, powinien zaprzestać użytkowania serwisów internetowych MT i nie przekazywać swoich danych MT w inny sposób.
  10. MT zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.